Tampereella alkoi 2.9.2019 Alexander-tekniikan opettajankoulutus.

 
 
Haku on nyt auki - vuodelle 2020!


Tämä sivu tarjoaa sinulle tietoa syksyllä käynnistyneestä Alexander-tekniikan opettajakoulusta, sen käytännöistä ja siihen hakemisesta.

 
Koulutuksesta voit tiedustella myös puhelimitse 045 6304501 (Matti) tai sähköpostitse matti.harilo@iki.fi 
 
Koulun tilat ovat Tampereen Kalevankankaalla vanhan yleisen sairaalan alueella, Tampere-talon ja yliopiston naapurissa.
Tarkemmat käyntiohjeet löydät sivulta Matti.
 
 
Alexander-tekniikan opettajankoulutus
Koulutuksen tavoitteet
Koulutukseen hakeminen
Koulutukseen hyväksyminen
Kouluviikko, kouluvuosi
Kouluvuoden aikataulu
Koulumaksut
Kouluttajat
Vierailevat opettajat
Moderoija
Finstat
Koulutussopimus
 


Alexander-tekniikan opettajankoulutus

Alexander-tekniikan opettajankoulutus on Alexander-tekniikan opettajan tutkintoon johtava ammatillinen koulutus.

Kouluajasta 80% on käytännöllistä työtä: yksilöllistä ohjausta (ns. vuoroja), ohjattua yhteistyöskentelyä sekä itsenäistä työskentelyä. Itsenäiseen työskentelyyn ohjaaminen tapahtuu yhteistyöskentelyjen ja vuorojen aikana. Käsilläohjaamisen opiskelu on olennainen osa koulutusta, toisesta lukukaudesta alkaen.

Loput 20% ovat tietoa ja taustaa: lähinnä keskusteluja, luentoja ja lukemista. Sen merkitys on auttaa käytännöllisen taidon opiskelussa ja ymmärtämisessä.

 
Koulutus kestää kolme vuotta. Opetusta on 30 viikkoa vuodessa, viitenä päivänä viikossa. Keskeinen osa opetuksesta on yksilöllistä ohjausta. Tampereen opettajakoulussa opettaja-opiskelijamäärän suhde on 1:2-4.
 
Ensimmäinen opiskeluvuosi   (kuvaus tulossa)
Toinen vuosi            (kuvaus tulossa)
Kolmas vuosi   (kuvaus tulossa)

Koulutuksen etenemiskaavio, teemat ja osa-alueet ovat selkeästi nähtävillä koulun seinällä. Niihin palataan kaiken aikaa työskentelyn yhteydessä ja myös luennoilla ja keskusteluissa.

 

Koulutuksen tavoitteet

Koulun ja kouluttajien ensisijainen tavoite on auttaa ja mahdollistaa opiskelijoita oppimaan Alexander-tekniikkaa – ensiksi itseänsä varten, toiseksi oppiakseen opettamaan.

1. Opiskelija oppii ymmärtämään Alexander-tekniikan perusperiaatteet, keinot ja käsitteet – ja soveltamaan niitä elämäänsä. Hän tuntee Alexander-tekniikan historian ja tekniikan kehittymisen.

 
2. Opiskelija oppii työskentelemään itsenäisesti itsensä kanssa. Hän oppii kehittämään taitoaan ohjata itseään.

3. Opiskelija oppii työskentelemään itsenäisesti sekä itsensä että oppilaansa kanssa. Hän oppii välittämään Alexander-tekniikan periaatteita ja käytäntöä sekä sanallisesti että käsilläohjaamisen kautta, samalla kun hän pitää huolta itsensä ohjaamisesta. Hän oppii kehittämään tätä taitoaan.

4. Opiskelija kehittää kykyään kohdata oppilaansa, kuunnella, havainnoida ja vastata rakentavasti oppilaansa kysymyksiin.

 

Luottamus on Alexander-tekniikan opiskelussa kaiken A ja O.

Luottamus kouluttajiin ja itseeni ja tekniikan työkalujen / periaatteiden toimivuuteen.
Tällainen luottamus voi kehittyä vain kokemuksen kautta, vähitellen.
Sitä varten on uskallettava kokeilla, tutkia, onnistua ja epäonnistua, jatkaa.
Opettajakoulu on paikka, joka mahdollistaa tämän rakentavalla tavalla.


Koulutukseen hakeminen

Hakemisen edellytyksenä on 20-30 yksityistuntia vastaava kokemus (osa tästä korvattavissa ryhmäkursseilla).

Hakeminen ja tiedustelut puhelimitse 045 6304501 (Matti) tai sähköpostitse matti.harilo@iki.fi .

Matilta saa hakulomakkeita ja voi varata ajan haastatteluun.

Entuudestaan (kouluttajille) tuntematon hakija tulee tavata useita kertoja: haastatellen, keskustellen ja työskennellen. Tapaamisten tarkoitus on selvittää (niin hyvin kuin se on mahdollista) hänen kiinnostuksensa sekä valmiutensa tällaiseen koulutusprosessiin – ja että hän ymmärtää suunnilleen sen mihin on ryhtymässä.

Keskustelemme mahdollisista opiskelijoista kaikkien kouluttajien kanssa.


Koulutukseen hyväksyminen

Hyväksyminen perustuu haastatteluun ja opiskelijan aikaisempaan Alexander-tekniikan kokemukseen.

Hyväksymisen jälkeen allekirjoitetaan koulutussopimus. Sen löydät rullaamalla sivua alaspäin.

Sopimus kannattaa lukea huolellisesti; se sisältää paljon olennaista tietoa.

Ensimmäinen 6 viikon jakso on koeaika, jonka kuluessa katsotaan onko opiskelijan mielekästä olla mukana koulutuksessa. Opiskelija ja kouluttajat tekevät päätöksen yhdessä.


Kouluvuosi, kouluviikko

Kouluvuosi jakaantuu viiteen 6 viikon jaksoon. Lukukausia vuodessa on kaksi: kevätlukukaudella 18 viikkoa eli kolme jaksoa, syyslukukaudella 12 viikkoa eli kaksi jaksoa. Vuodessa opetusviikkoja on siis 30.

Lisäksi koulutukseen kuuluu yksilöllinen 90 minuutin palautekeskustelu / yksityisoppitunti kerran kuuden viikon jaksossa (joita vuodessa x5).

Opiskelijan velvollisuuksiin kuuluu osallistua koulutukseen päivittäin työjärjestyksen mukaisesti sekä ilmoittaa viimeistään kolme kuukautta etukäteen, mikäli hänen opiskelusuunnitelmansa muuttuvat. Tästä voidaan poiketa vain sairastumisen tai siihen verrattavan yllättävän, voittamattoman esteen ilmaantuessa.

 

Kouluviikkoina opetusta on viitenä päivänä viikossa, maanantaista perjantaihin. Päivittäinen aikataulu 9.30-13.30 on valittu osin sillä perusteella, että junat tulevat Tampereelle kaikista suunnista noin klo 9.

Tavallisen koulupäivän rakenne on kutakuinkin seuraava:

09.30 - 11.00 vuorot / oma työskentely
11.00 - 11.30 yhteistyöskentely *
11.30 - 12.00 teehetki
11.45 - 12.15 / 12.30 keskustelu / lukeminen / luento
12.15 - 13.20 vuorot / oma työskentely
13.20 - 13.30 koulupäivän päättäminen

* Yhteistyöskentely tarkoittaa 15-30 minuutin jaksoa, jolloin tutkitaan jotakin ohjatusti ja yhdessä. Sen tarkoitus on tukea ja selkiyttää opiskelijan omaa itsenäistä työskentelyä.

Havaintoharjoituksia, kokeiluja, At:n ns. proseduureja, jokapäiväisen elämän tilanteita. Pääsääntöisesti edetään järjestelmällisesti, kuitenkin huomioiden opiskelijoiden tilanteet ja tarpeet.

Tavallisten koulupäivien lisäksi on myös toisenlaisia koulupäiviä. Aika ajoin seikkailemme - joskus hetken, joskus tunnin, joskus koko koulupäivän - soveltamassa Alexander-tekniikkaa johonkin toimintoon, taitoon tai erityisalaan. Esimerkiksi äänenkäyttö, laulu, esiintyminen, kirjoittaminen, päätetyö, juoksu, uinti, soutu, ratsastus, ym. ym.

 
 

Kolmessa vuodessa tulee viikkoja 90, päiviä 450, 60 minuutin lähiopetustunteja 1710 (45 minuutin oppitunteina 2280).

Tampereen Alexander-tekniikan opettajakoulussa koulutus on suunniteltu kestämään kolme vuotta, mikäli opiskelija seuraa suositeltua 5-päiväistä opintosuunnitelmaa.
Ylimääräisetkin opiskelujaksot ovat mahdollisia.

Jos kouluttajat katsovat opiskelijan tarvitsevan ylimääräisiä opiskelujaksoja, siitä keskustellaan hänen kanssaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

4-päiväinenkin opintosuunnitelma voi olla mahdollinen, tällöin koulutuksen kesto olisi vastaavasti pidempi.


Kouluvuoden aikataulu


Syksyn 2019 jaksot (kukin jakso 6 viikkoa):
2.9.-11.10.
28.10. - 5.12.
 
Kevään 2020 jaksot:
13.1. - 21.2.
9.3. - 17.4.
4.5. - 12.6.

Syksyn 2020 jaksot:

31.8. - 9.10.
26.10. - 4.12.


Koulumaksut

Koulun vuosi jakaantuu viiteen 6 viikon jaksoon. Lukukausia vuodessa on kaksi: kevätlukukaudella 18 viikkoa eli kolme jaksoa, syyslukukaudella 12 viikkoa eli kaksi jaksoa.

Koulumaksut maksetaan jaksoittain.

Jokainen jakso maksaa 1500 euroa (sis. alv. 24%).

Koko vuoden maksu on 7500 euroa (sis. alv. 24%).
(50e / opetuspäivä)
 

Muut pakolliset kulut opiskelun aikana:

Finstatin opiskelijajäsenyys: tällä hetkellä 60e / vuosi
Kirjojen hankinta: yhteensä noin 100e / koko koulutus
 
 
 
Kouluttajat

Olemme kaikki sopivasti erilaisia, mutta meitä yhdistää, keskinäisen luottamuksen lisäksi, tietynlainen rohkeus tutkia ja oppia yli koulukuntarajojen. Meillä kaikilla on runsaasti kokemusta eri At-opettajakouluista: Suomessa, Englannissa, Saksassa, Ranskassa, Belgiassa, Virossa ja Ruotsissa.

Tampereen Alexander-tekniikan opettajakoulussa pyritään siihen, että opettaja-opiskelijamäärän suhde on vähintään 1:4.

 
 

Matti Harilo, vastaava kouluttaja

Kouluttautui At-opettajaksi 1997-1999.
Matti on koulussa lähes aina.
 
 
 

Katja Harilo 

Kouluttautui At-opettajaksi 1998-2010.
Katja on paikalla useimpina koulupäivinä.
www.alexander-tekniikka.com

 

 

Matti Luoto

Kouluttautui At-opettajaksi 1997-1999.
Matti on koulussa 2-4 viikkoa vuodessa.
Hän toimii kouluttajana myös Tallinnan At-opettajakoulussa.
 
 

Katri-Mari Ruonala

Kouluttautui At-opettajaksi 2000-2002.
Katri-Mari on koulussa 2-4 viikkoa vuodessa.
Hän toimii kouluttajana myös Brysselin At-opettajakoulussa.


Laadukas opettajankoulutus vaatii aina enemmän kuin mitä on yhdelle kouluttajalle - kenelle tahansa - mahdollista. Siksikin Tampereen opettajankoulutuksessa on vahva korostus kouluttajista tiiminä.
 
Vaikka Katri-Mari ja Matti L ovat koulussa vähemmän, pidämme jatkuvaa yhteyttä ja keskustelemme koulutukseen liittyvistä asioista. Kaikista olennaisista päätöksistä neuvottelemme tiiminä. Työskentelemme myös keskenämme – kehittyäksemme. 
 

 
 
 
Vierailevat opettajat

Säännöllisesti vierailevia opettajia ovat Dan Armon Berliinistä ja Päivi Saraste Kuopiosta. Molemmat toimivat At-opettajakoulujen vastaavina kouluttajina.

Vierailevia opettajia on toki monia muitakin, mutta säännöllisestä vierailemisesta on sovittu vain Päivin ja Danin kanssa.

 
 
Moderoija

Koulussa käy vuosittain ulkopuolinen moderoija arvioimassa opiskelijoiden edistymistä. Tampereen opettajakoulua moderoivat Suomen Alexander-tekniikan opettajat Finstat ry:n moderointilautakunnan jäsenet, jotka työskentelevät opiskelijoiden kanssa ja arvioivat heidän tilannettaan suhteessa opintojen vaiheeseen.

Moderoinnin tarkoitus on siis tukea opiskelijoiden kehittymistä ammattitaitoiseksi Alexander-tekniikan opettajaksi. Tässä moderoija auttaa sekä opiskelijaa että kouluttajia.

Moderoija ei päätä opiskelijoiden valmistumisesta. Siitä päättävät koulun vakinaiset kouluttajat.

 

Finstat

Tampereen At-opettajankoulutus on Suomen Alexander-tekniikan opettajayhdistyksen Finstat ry:n hyväksymä ja valvoma. www.finstat.fi

 
Finstat muodostaa yhdessä toisten kansallisten Alexander-tekniikan opettajayhdistysten kanssa ATASin (Alexander Technique Affiliated Societies).

ATAS on se laajempi kansainvälinen yhteisö, johon Finstat jäsenineen kuuluu. ATASin jäsenyhdistykset sitoutuvat yhteisiin minimikriteereihin opettajankoulutuksen suhteen: koulutuksen kesto on vähintään 3 vuotta ja se sisältää vähintään 1600 tuntia (à 60 minuuttia) lähiopetusta. Koulupäiviä on viikossa 4-5, viikkotuntimäärä 12-20 tuntia, päivässä 3-4 tuntia. Opettaja-opiskelijamäärän suhde vähintään 1:5.

Valmistumisensa jälkeen opiskelija saa kaksi todistusta: ensimmäisen opettajakoululta, toisen Finstatista. Finstatin myöntämällä todistuksella opettaja voi, ilman erillistä arviointimenettelyä, päästä jäseneksi ja harjoittaa ammattiaan kaikissa muissakin ATAS-yhdistysten maissa.

 

SOPIMUS Alexander-tekniikan opettajankoulutuksesta


Suomen Alexander-tekniikan opettajat Finstat ry:n säännöissä määritellään raamit opettajankoulutukselle näin: koulutuksen kesto on vähintään 3 vuotta ja se sisältää vähintään 1600 tuntia (à 60 minuuttia) lähiopetusta. Koulupäiviä on viikossa 4-5, viikkotuntimäärä 12-20 tuntia, päivässä 3-4 tuntia.

Opettaja-opiskelijamäärän suhde vähintään 1:5.


Tampereen Alexander-tekniikan opettajakoulussa koulutus kestää kolme vuotta.
Lähiopetusta on 3 tuntia 45 minuuttia päivässä, viitenä päivänä viikossa.
Kouluvuosi jakaantuu viiteen jaksoon (kahteen lukukauteen).
Kevätlukukaudella on 18 viikkoa eli kolme jaksoa, syyslukukaudella 12 viikkoa eli kaksi jaksoa. Vuodessa opetusviikkoja on siis 30.

Lisäksi koulutukseen kuuluu yksilöllinen 90 minuutin palautekeskustelu/yksityisoppitunti kerran kuuden viikon jaksossa (joita vuodessa x5).

Kolmessa vuodessa tulee viikkoja 90, päiviä 450, 60 minuutin lähiopetustunteja 1710 (45 minuutin oppitunteina 2280).

Tampereen Alexander-tekniikan opettajakoulussa pyritään siihen, että opettaja-opiskelijamäärän suhde on vähintään 1:4. Opiskelija (nimi ja syntymäaika) _____________________________________   ja    vastaava kouluttaja Matti Harilo vahvistavat allekirjoituksillaan sitoutuvansa seuraaviin sopimuksiin:A-OSA

A1) Vastaava kouluttaja sitoutuu kouluttamaan opiskelijaa Tampereen Alexander-tekniikan opettajakoulussa 3 vuotta tai 1710 tuntia (á 60 min).

A2) Vastaava kouluttaja sitoutuu pitämään opiskelijan ajan tasalla tämän edistymisestä ja valmistumisnäkymistä sekä muista opiskelijan koulutukseen ja valmistumiseen liittyvistä oleellisista seikoista.

Vastaava kouluttaja sitoutuu kertomaan opiskelijalle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, viimeistään 3 kuukautta ennen oletettua valmistumisaikaa, jos kouluttajat katsovat hänen tarvitsevan ylimääräisiä opiskelujaksoja.

A3) Vastaava kouluttaja sitoutuu pitämään huolta opiskelijan oikeuksista, tasapuolisesta kohtelusta opiskelijoiden välillä sekä mahdollisuudesta avoimeen keskusteluun ja mielipiteiden vaihtoon.

A4) Vastaava kouluttaja on yleisesti vastuussa siitä, että koulutuksen laatu, taitotaso ja eettisyys ovat mahdollisimman korkealla tasolla.

Hän on sitoutunut noudattamaan Finstat ry:n sääntöjä ja eettisiä ohjeita.

A5) Vastaava kouluttaja sitoutuu ilmoittamaan opiskelijalle vähintään vuotta aiemmin, mikäli hän aikoo lopettaa koulutuksen. Hänen tulee aina ensisijaisesti pyrkiä täyttämään opiskelijan kanssa tekemänsä sopimus, tai hänen on voitava osoittaa toinen koulu, missä opiskelija voi jatkaa koulutustaan. Tästä voidaan poiketa vain sairastumisen tai siihen verrattavan yllättävän, voittamattoman esteen ilmaantuessa.

A6) Vastaava kouluttaja sitoutuu säilyttämään lukitussa paikassa ja ulkopuolisten ulottumattomissa kaiken sellaisen kirjallisen materiaalin, jossa mainitaan opiskelijan syntymäaika tai muita henkilökohtaisia tietoja.

Opiskeluaikana opiskelijalla on oikeus saada tietää, mitä henkilökohtaisia tietoja hänestä on koulun hallussa ja miten niitä käytetään.

Opiskelun päätyttyä vastaava kouluttaja sitoutuu selvittämään opiskelijalle hänen koulun hallussa olevat henkilökohtaiset tietonsa. Tiedot hävitetään tai säilytetään (entisen) opiskelijan tahdon mukaisesti.


 B-OSA

B1) Opiskelija sitoutuu osallistumaan koulutukseen päivittäin koulun työjärjestyksen mukaisesti.

Opiskelija sitoutuu ilmoittamaan poissaoloistaan mahdollisimman hyvissä ajoin, viimeistään kunkin koulupäivän aamuna sekä neuvottelemaan kouluttajan kanssa siitä, miten poissaolot korvataan, jos niitä on enemmän kuin 4 päivää syyslukukaudella / 6 päivää kevätlukukaudella.

B2) Koulumaksu on 7500 € vuodessa (sis. alv. 24 %). Opiskelija sitoutuu suorittamaan koulumaksut niille määrättyinä eräpäivinä. Mikäli opiskelijalla on voittamaton este hoitaa maksut eräpäivinä tai hän haluaa suorittaa maksut muuten poikkeavassa aikataulussa, hän neuvottelee kouluttajan kanssa yksilöllisestä maksusuunnitelmasta ja sitoutuu noudattamaan sitä.

B3) Opiskelija sitoutuu toimimaan koulussa työrauhaa edistävällä tavalla ja ottamaan puheeksi asiat, jotka hänen kokemuksessaan haittaavat tai voivat haitata työrauhaa.

B4) Opiskelija sitoutuu ilmoittamaan viimeistään 3 kuukautta etukäteen, mikäli hänen opiskelusuunnitelmansa muuttuvat. Tästä voidaan poiketa vain sairastumisen tai siihen verrattavan yllättävän, voittamattoman esteen ilmaantuessa.

B5) Opiskelija sitoutuu Finstat ry:n opiskelijajäseneksi opettajakoulutuksensa ajaksi. Opiskelija sitoutuu siihen, ettei hän esiinny Alexander-tekniikan opettajana eikä ota rahaa Alexander-tekniikkaan liittyvästä toiminnasta ennen kuin hän on saanut kouluttajiltaan virallisen todistuksen valmistumisestaan Alexander-tekniikan opettajaksi. Valmistumisen jälkeen opiskelija saa todistuksen myös Finstat ry:ltä ja voi hakea yhdistyksen opettajajäsenyyttä.


C-OSA

C1) Opiskelijan koulutus alkaa ______________.

C2) Ensimmäinen jakso on koeaika, jonka kuluessa sekä vastaava kouluttaja että opiskelija voivat joko erikseen tai yhdessä purkaa sopimuksen, mikäli hänen/heidän näkemyksensä mukaan opiskelijan ei ole kannattavaa jatkaa koulutusta.

Koeajan jäädessä kesken, ennakkoon maksetuista maksuista palautetaan se osuus, mitä jaksosta olisi vielä jäljellä.

C3) Kouluvuosi jakaantuu viiteen jaksoon (kahteen lukukauteen). Kevätlukukaudella on 18 viikkoa eli kolme jaksoa, syyslukukaudella 12 viikkoa eli kaksi jaksoa.

Koulumaksut maksetaan jaksoittain. Maksujen eräpäivä on jaksoa edeltävä perjantai.

Jokainen jakso maksaa 1500 euroa (sis. alv. 24%). Koko vuoden maksu on 7500 euroa (sis. alv. 24%).

(50e / opetuspäivä)


Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) kappaletta, toinen opiskelijalle, toinen vastaavalle kouluttajalle.Päiväys ________________________, pp/kk/2019.


Allekirjoitukset:


Opiskelija ____________________________________

(nimen selvennys)


Vastaava kouluttaja _____________________________________

(nimen selvennys)           Matti Harilo 
 

Tampereen Alexander-tekniikka, Sairaalankatu 5-7 E2, 33100 Tampere, Puh. 045 630 4501