Alexander-tekniikka
- taitoa ja läsnäoloa
 
Mitä, miksi, miten?
 

Alexander-tekniikka on taidon oppimista. Sen avulla voit tulla tietoiseksi kehoasi ja mieltäsi vuosikausia rasittaneista tottumuksista – ja vapautua niistä.

Monet hankaluudet, joita koemme suhteessa esiintymiseen, oppimiseen ja fyysiseen toimintakykyymme (esim. tasapaino, liikkuminen, ääni, hengitys) aiheutuvat tiedostamattomista tottumuksista. Nämä tottumukset häiritsevät luontaista tasapainoa ja kykyämme oppia.
 
 
"Minun ammattitaitoni on auttaa ihmisiä huomaamaan, missä ja miten tämä tapahtuu - ja miten haitalliset tottumukset puretaan kestävästi ja taitavasti. Sitä kautta on oikeasti mahdollista palauttaa luontaista vapautta ja hyvinvointia. Ohjaan yhtä lailla yksilöitä ja ryhmiä – kuntoutus- ja liikuntaryhmistä työyhteisöihin ja johtamiskoulutuksiin. Liikkumisen, koordinaation, stressin ja reaktionhallinnan haasteet ovat osaamiseni ydinaluetta."
 
 
Alexander-tekniikan oppimisprosessissa keskeistä on kehon luontaisen tasapainon palauttaminen – ja taito oppia olemaan häiritsemättä tätä tasapainoa (koordinaatiota). Sillä taas on läheinen yhteys yleiseen hyvinvointiin, suorituskykyyn ja oppimiskykyyn.


at1.jpgTaustaa
Alexander-tekniikka sai alkunsa yhden miehen ongelmista. Tasmanialaissyntyinen näyttelijä Frederick Matthias Alexander (1869-1955) menetti toistuvasti äänensä esiintyessään. Kun hän ei saanut apua ulkopuolelta, hän ryhtyi itse tutkimaan asiaa. Alexanderin perustava oivallus oli, että hänen ongelmansa ei koskenut pelkästään äänielimistöä, vaan sitä, miten hän käyttää ja ohjaa itseään kokonaisuutena. Tästä tutkimisesta kehittyi se kehon ja mielen uudelleenkouluttamisen menetelmä, minkä nykyään tunnemme Alexander-tekniikkana.


at2.jpgMIKSI OPISKELISIN ALEXANDER-TEKNIIKKAA?
MIHIN SITÄ VOI KÄYTTÄÄ?


Suorituskyvyn optimointi

Useissa ammateissa ja harrastuksissa tavoitellaan optimaalista suorittamista. Alexander-tekniikka opettaa vastaamaan näihin haasteisiin rakentavasti ja tarkoituksenmukaisesti: vahingoittamatta itseään, ponnistelematta tarpeettomasti.

Alexander-tekniikan avulla voit parantaa kestävyyttäsi, kehittää havaintokykyäsi (ja sitä kautta toimiesi tarkoituksenmukaisuutta), käsitellä esiintymisjännitystä ja vapauttaa luovuuttasi. Opit ymmärtämään hyvän koordinaation perustan. Opit havainnoimaan oppimisprosessiasi - ja vaikuttamaan siihen positiivisesti.

Monentasoiset esiintyvät taiteilijat ja urheilijat ympäri maailmaa soveltavat Alexander-tekniikkaa harjoitteluunsa. Sitä myös opetetaan monissa taideoppilaitoksissa.


at3.jpg


at4.jpg


at5.jpgTerveys ja hyvinvointi

Tekniikan oppiminen auttaa ehkäisemään ja korjaamaan tarpeetonta jännittämistä ja huonoa tasapainoa – kuten myös monia koordinaatioon ja liikkumiseen liittyviä ongelmia; selkäsärkyjä, lihas- ja nivelvaivoja, hengitys- ja ääniongelmia, oppimisvaikeuksia sekä stressiperäisiä tiloja. Näiden ongelmien taustalta löytyy usein epätarkoituksenmukaisia tapoja reagoida itseemme kohdistuviin vaatimuksiin ylenmääräisellä ja tarpeettomalla lihasjännityksellä.

Alexander-tekniikan käyttäminen nopeuttaa kuntoutumista leikkauksen, vammautumisen tai sairauden jälkeen. Sen käyttö auttaa raskausaikana ja synnytyksessä. Alexander-tekniikka voi parantaa kykyämme kohdata stressiä ja kipua, ja antaa selviytymistaitoja kroonisen sairauden tai vammaisuuden kanssa elämiseen.


Itsensä kehittäminen

Alexander-tekniikka antaa työkaluja elämänmittaiseen oppimiseen. Sitä voi käyttää tietoisuuden ja itsetuntemuksen kehittämiseen.at6.jpg


at7.jpg


at8.jpgTasapaino, vapaus, tietoinen läsnäolo


Alexander-tekniikka on siis yli sata vuotta vanha hienovarainen menetelmä, jonka avulla opitaan tiedostamaan ja ymmärtämään kehon ja mielen välistä vuorovaikutusta.

Se on menetelmä tunnistaa ja päästä irti monista haitallisista tottumuksista (kaavamaisista reaktiotavoista) ehkäisemällä joitain tasapaino- ja ryhtijähmettymiä, erityisesti pään, kaulan ja selän välisessä yhteydessä

Hyvän koordinaation avain on pään, kaulan ja selän välinen vapaa yhteys ja tasapaino.

Toinen avain on havaintokentän (aistimisen) vapaus ja esteettömyys. Esim. näkemisen vapaus ja kolmiulotteisuus liittyy läheisesti hyvään koordinaatioon.


                          *          *          *  


Ensisijaista tässä työssä on kehon luontaisen tasapainon palauttaminen – ja taito oppia olemaan häiritsemättä tätä tasapainoa. Sillä taas on läheinen yhteys yleiseen hyvinvointiin ja toimintakykyyn. Ja mielen tasapainoon. Ja oppimiskykyyn.


at9.jpg**************************************************


Tutkimus Alexander-tekniikan, liikunnan ja

hieronnan toimivuudesta selkäkivun hoidossa

 

”Alexander-tekniikan oppitunnit tarjoavat krooniseen selkäsärkyyn pitkäaikaista apua”, kertoo British Medical Journalissa vuonna 2008 julkaistu tutkimus.

Southamptonin ja Bristolin yliopistojen yhteisessä suurhankkeessa professori Paul Littlen johdolla tutkittiin Alexander-tekniikan, hieronnan ja liikunnan vaikutusta kroonisiin alaselän kipuihin. Tutkimushankkeen lähtökohtana oli arvioida menetelmien toimivuutta ja kustannustehokkuutta.

Mukana oli mm. 64 yleislääkärin vastaanottoa (Southampton, Bristol, Salisbury, Exeter sekä Länsi- ja Etelä-Lontoo), 579 kroonisesta tai toistuvasta alaselkäkivusta kärsivää potilasta, joilla kellään ei ollut aikaisempaa kokemusta Alexander-tekniikasta, sekä 59 Alexander-tekniikan opettajaa.

Hankkeen kehittely alkoi vuonna 1998. Potilaat rekrytoitiin 2002-2004. Tutkimuksen interventiot suoritettiin vuonna 2006. Hankkeen kokonaisbudjetti oli noin 771 000 Englannin puntaa.

 

Tutkimusasetelma

 Tutkimuksen 579 potilasta jaettiin neljään ryhmään satunnaisotannalla:

  • Ryhmä 1 (144 henkeä) standardihoito (yleislääkärin vastaanotto, kipulääkkeitä, mahdollisesti fysioterapiaa, ym.)
  • Ryhmä 2 (147 henkeä) kuusi kertaa klassista hierontaa
  • Ryhmä 3 (144 henkeä) kuusi Alexander-tekniikan yksityisoppituntia
  • Ryhmä 4 (144 henkeä) 24 Alexander-tekniikan yksityisoppituntia

Jokaisesta neljästä ryhmästä puolet sai yleislääkäriltä ns. liikuntareseptin (yleensä puoli tuntia reipasta kävelyä joka päivä) sekä hoitajan ohjausta ja tukea tämän toteuttamiseen. Näin muodostui kahdeksan erilaista vertailuryhmää. Tutkimuksen kontrolliryhmän muodostivat ne ryhmän 1 henkilöt, jotka eivät saaneet liikuntareseptiä.

Liikuntaresepti annettiin kuusi viikkoa tutkimuksen aloittamisen jälkeen. Ryhmään 2 kuuluvien liikunta alkoi siis hierontakertojen jälkeen, ryhmään 3 Alexander-tekniikan oppituntien jälkeen. Ryhmässä 4 suuri osa oppitunneista tapahtui samana ajanjaksona kuin liikuntareseptin toteuttaminen.

Potilaiden vointia selvitettiin kyselylomakkeilla kolmen kuukauden ja yhden vuoden kuluttua ensimmäisestä hoito- tai opetuskerrasta. Tutkimuksessa mitattiin mm. kipupäivien määrää ja kykyä suoriutua päivittäisistä askareista (esim. Roland disability score).

 

Tutkimustulokset

Kolmen kuukaudenkohdalla hieronnan ja Alexander-tekniikan ryhmissä (ryhmät 2, 3 ja 4) oli tapahtunut huomattavia muutoksia, sekä toimintakyvyn paranemisessa että kipupäivien vähenemisessä, verrattuna kontrolliryhmään. Myös liikuntaresepti-ryhmissä toimintakyky parani.

Yhden vuoden kohdalla 24 At-oppitunnin vaikutus oli vielä merkittävästi parantunut (siitä mitä se oli ollut kolmen kuukauden kohdalla). Kontrolliryhmään verrattuna, kipupäiviä kuukaudessa oli 86% vähemmän (kipupäiviä At 24 -ryhmässä 3 ja kontrolliryhmässä 21; 3 kk kohdalla luvut olivat 8 ja 24). Toimintakyky oli parantunut 42%.

Kuuden At-oppitunnin vaikutus oli säilynyt, kolmen kuukauden tasoon verrattuna. Kipupäiviä oli 11, eli 48% vähemmän kuin kontrolliryhmällä (ja kaksi vähemmän kuin 3 kk kohdalla, vaikka välissä ei ollut yhtään oppituntia!). Toimintakyky oli 17% parempi kuin tutkimuksen alussa.

Kuudella hierontakerralla ei havaittu pitkäaikaisia vaikutuksia toimintakykyyn. Kipupäiviä oli 33% vähemmän kuin kontrolliryhmällä.

Liikuntareseptin vaikutus toimintakyvyn paranemiseen oli 17%. Kipupäivien vähenemiseen liikuntareseptillä ei ollut merkittävää vaikutusta.

24 At-oppitunnin ryhmässä liikuntareseptillä ei havaittu mainittavaa lisävaikutusta. Parhaiten liikuntaresepti toimi kuuden At-oppitunnin ryhmässä: ”yhdistelmän” vaikutukset toimintakyvyn paranemiseen (yhden vuoden kohdalla) olivat 72% 24 At-oppitunnin vaikutuksista. Tällöin toimintakyky parani 30%.

Kuuden hierontakerran positiivinen vaikutus toimintakykyyn ei säilynyt (aikavälillä 3kk-1 vuosi), toisin kuin kuuden At-opetuskerran vaikutus. Tästä tutkijat päättelevät, että kyse ei ole plasebovaikutuksesta (”huolenpitoa ja kosketusta”), vaan tekniikan aktiivisesta oppimisesta.

 

Yhteenveto

Tutkimustulokset osoittavat, että Alexander-tekniikan yksityisoppitunneilla on pitkäaikaista vaikutusta kroonisiin tai toistuviin selkäkipuihin. Alexander-työ kohensi merkittävästi selkäpotilaiden toimintakykyä ja elämänlaatua. Kipupäivät vähenivät huomattavasti.

Tutkimuksen mukaan, tehokkain ja kestävin apu selkäkipuihin oli 24 At-oppituntia.

Toiseksi paras (ja kustannustehokkain) apu oli kuusi At-oppituntia yhdistettynä liikuntareseptiin.

_____________________________________

 

Tutkimuksen tulokset julkaistiin British Medical Journalin verkkosivuilla 23.8.08.

BMJ-lehdessä artikkeli julkaistiin 11.12.2008.

 

Artikkeli löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta:

http://www.bmj.com/cgi/content/full/337/dec11_2/a2656
Sisältää 12-minuuttisen videon, jossa esitellään sekä Alexander-tekniikkaa että tutkimuksen tuloksia.Tampereen Alexander-tekniikka, Sairaalankatu 5-7 E2, 33100 Tampere, Puh. 045 630 4501